Ungomsrådet på SKF Verkstadsklubb

 

 


Ungdomsrådets uppgift är att diskutera kring de frågor ungdomarna på SKF intresserar sig för.

Utifrån vad ungdomsrådet kommer fram till i sina diskussioner skall man bedriva verksamhet

på ett sådant sätt att enagagemanget bland ungdomarna ökar. Detta kan man göra på flera

sätt. Bland annat anordnas en årlig ungdomskurs som förläggs till Lilla Brattön där man 

diskuterar flera intressanta ämnen som relaterar till den fackliga verksamheten. Utöver 

detta kan man anordna seminarier samt andra trivselaktiviteter.