Kommande möten

 

 

 

   

 

      

Bidragsfondens Årsmöte                                           

 

 
Medlemsmöte VK              

2018-04-26

kl. 14:30  
Storinfo  

2018-05-22

2018-05-24 
Medlemsmöte VK  

2018-06-28

kl. 14:30   
Medlemsmöte VK  2018-08-23  kl. 14:30    
Medlemsmöte VK  2018-09-27  kl. 14:30  
Medlemsmöte VK   2018-12-12   

kl. 14:30   

Medlemsmöte (nomineringar) VK   2019-01-10   kl. 14:30   
     

Gruppårsmöte SLS

2018-11-08  

kl.14.30 

Gruppårsmöte D2 rullar

2018-11-08  

kl.14.30
Gruppårsmöte Service

2018-11-08 

kl.16:00  

Gruppårsmöte E-Fabriken          

2018-11-15 kl.14:30 
Gruppårsmöte Härd 2018-11-15  kl.14.30    
Gruppårsmöte D-Fabriken        

2018-11-22 

kl.14.30
Gruppårsmöte Ställdon 2018-11-22   kl.16:00 
Gruppårsmöte Rullar 2018-11-29  kl.14.30   

Gruppårsmöte Mätteknik

2018-11-29    kl.16:00 

Alla gruppårsmöten är på VK. Maten

   
serveras en halvtimme innan mötet