Gruppstyrelse D-fabriken


 

George Diab

Ordförande

Tel:+46 70 3273384

mail: georg.diab@skf.com

Förhandling Studieansvarig försäkringsinformatör

Hans Göransson

Vice Ordförande

Tel:+46 70 7341874

mail: hans.goransson@skf.com

Studieansvarig, GBO 

 

Hans Nilsson

Ledamot

Tel: +46 705472554

mail: hans.a.nilsson@skf.com

HSO

 

 

Anette Lääs

Ledamot

mail: anette.laas@skf.com

Mångfald 

 

 

 

 

Stefan Boström

Ledamot

Mail: stefan.bostrom@skf.com

Sekreterare

 

Dennis Bengtell

Ledamot

Mail: dennis.a.bengtell@skf.com

vice sekreterare

 

 

 

Senad Tozo 

Suppleant

Mail: senad.tozo@skf.com

Trivselgruppen

 

 

Elna Salami

Suppleant

Mail: elna.salami@skf.com

ungdomsansvarig

Trivselgruppen